Historia chóru

Historia chóru

Historia chóru Emmanuel

     Pierwsze zalążki chóru przy parafii św. Judy Tadeusza powstały w już końcem lat siedemdziesiątych, kiedy to grupa około 16 osób, skupionych wokół organisty, postanowiło spotykać się i śpiewem sławić chwałę Bożą. Mimo ogromnego zapału śpiewaków którzy regularnie spotykali się dwa razy w tygodniu, jednak warunki w kościele nie sprzyjały rozwojowi chóru. Świątynię stanowił bowiem mały budynek gospodarczy, który z trudem mieścił wiernych i był zbyt ciasny by chór mógł w nim śpiewać podczas nabożeństw. Kiedy w maju 1986 roku powstał chór w sąsiedniej parafii Świętej Rodziny (osiedle Krakowska Południe) pod dyrygenturą Kazimierza Dzięgiela, chórzyści tworzący parafialny chór przy kościele św. Judy Tadeusza postanowili w całości dołączyć do sąsiedniego chóru.

     Kiedy w styczniu 1999 roku ówczesny proboszcz parafii, ks. Stanisław Tomkowicz ogłosił nabór do chóru, zgłosiło się 68 osób. Pierwsze zebranie chóru Emmanuel odbyło się 26 stycznia 1999 roku w parafialnej świetlicy. Pierwszym prezesem została pani Józefa Bryg, a dyrygentem Klemens Gudel. Chór spotykał się dwa razy w tygodniu, z czego część prób prowadzona była przez panów Edwarda Sondeja i Romana Olszowego.

     Bogaty, różnorodny i ciągle powiększany repertuar pieśni (około 200) pozwala chórowi na uczestnictwo w wielu koncertach i przeglądach chórów, organizowanych przez instytucje kulturalne oraz okoliczne parafie.

     Tradycją chóru Emmanuel stały się pielgrzymki do ważnych miejsc kultu religijnego w kraju i zagranicą. Dużym wydarzenie dla chórzystów była pielgrzymka do Rzymu w dniach 21 - 30 lipca 2000 roku. Kulminacyjnym momentem tej pielgrzymki była audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II i możliwość osobistego, bezpośredniego spotkania z Głową Kościoła. Wspólne zdjęcie z papieżem Polakiem pozostało pamiątką na całe życie. Chór miał okazję także zaśpiewać dla Ojca Świętego na watykańskim placu św. Piotra. Pielgrzymka oprócz religijnego wymiaru, miała także część turystyczną. Chórzyści zwiedzili takie miejsca jak Rzym, Asyż, Padwę, Wenecję.

Wilno


Rok 2001 wyróżnił się trzema znaczącymi dla chóru Emmanuel wydarzeniami:

 • wykonaniem oprawy mszy św. podczas uroczystości w kościele św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, która transmitowana była przez TV Rzeszów,
 • pielgrzymką do Wilna, która miała miejsce w dniach 29 czerwca - 3 lipca 2001 r. 
 • wyróżnieniem podczas V Festiwalu Pieśni Religijnej "Cantate Deo".

Występ w Kaliszu

     Rok 2010 rozpoczął się dla chóru Emmanuel od znaczącego wydarzenia, jakim było wykonanie oprawy muzycznej Mszy świętej w Bazylice św. Józefa w Kaliszu. Mszę świętą dla Rodziny Radia Maryja koncelebrowało 38 księży, a przewodniczył jej ks. bp dr Marek Mendyk. Za pośrednictwem łączy satelitarnych uroczystość transmitowaną przez telewizję Trwam można było oglądać w najdalszych zakątkach świata. Mszę świętą poprzedziło spotkanie modlitewne w intencji rodzin i obrony życia poczętego „O rodzinnych relacjach i o darze życia w blasku Bożego Narodzenia”. Inne znaczące wydarzenia chóru Emmanuel w roku 2010, to wyróżnienie w XIV Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej "Cantate Deo", pielgrzymka na Jasną Górę w Częstochowie i występ przed cudownym obrazem Czarnej Madonny, a także oprawa muzyczna uroczystości ku czci św. Ojca Pio - Terliczka - transmitowanej przez Radio VIA. Rok 2010 to udział w czterech konkursach i przeglądach pieśni religijnych, wykonanie sześciu opraw muzycznych mszy bądź uroczystości religijnych lub patriotycznych, poprowadzenie pięciu procesji lub adoracji w parafii św. Judy Tadeusza i osiemnastokrotny udział we mszach świętych podczas których chór wykonywał pieśni religijne.


Do najważniejszych wydarzeń dla chóru Emmanuel w roku 2011 zaliczyć należy dwie pielgrzymki - do sanktuariów Matki Bożej w La Salette (Francja) oraz w Częstochowie. Podczas pielgrzymki do La Salette chór zaśpiewał trzy koncerty: 1.07.2011 - poświęcony czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa  oraz 2.07.2011 - Niepokalanemu Sercu Maryi, które odbyły się w La Salette. 4 lipca 2011 r., chór śpiewał w bazylice św. Antoniego w Padwie. We wrześniu 2011 r. chór Emmanuel odbył pielgrzymkę do Częstochowy, gdzie śpiewał dla Czarnej Madonny, wykonując oprawę Mszy świętej. Rok 2011 należy do bardzo aktywnych okresów działalności chóru Emmanuel. W tym czasie chór wystąpił 41 razy, z czego:

 • 10 występów miało miejsce podczas przeglądów pieśni religijnej;
 • 16 występów, to oprawa muzyczna Mszy św. w parafii św. Judy Tadeusza;
 • 2 adoracje w formie koncertu z programem słowno-muzycznym (adoracja żłóbka oraz Grobu Pańskiego);
 • 2 oprawy muzyczne uroczystości odbywających się poza macierzystą parafią;
 • 2 podczas uroczystości ślubu;
 • 1 podczas pogrzebu (naszej chórzystki)
 • oraz 8 innych występów okazjonalnych;
 • Ponadto chór Emmanuel przygotował i poprowadził 6 czuwań bądź procesji.

W konkursie Kolęd i Pastorałek w Zabratówce chór Emmanuel zdobył 2 nagrodę, natomiast Msza św. podczas uroczystości w dniu 17 września (podczas której śpiewał chór (Emmanuel) była transmitowana przez Radio Rzeszów oraz Via, a relację z tego wydarzenia zaprezentowała TVP Rzeszów.


      W swoim dorobku chór Emmanuel posiada nagrane płyty kompaktowe. W roku 2004 chór nagrał pierwszą swoją płytę na której znalazło się pięć utworów: Sancta Maria, Serce Zbawiciela, W porannej ciszy, Anioł Pański, Alleluja Jezus żyje. Muzyka do płyty została zarejestrowana w dolnym kościele. Mały nakład płyty sprawił, że rozeszła się ona w wąskim kręgu osób. Kolejne dwie płyty zawierały kolędy - na pierwszej z nich znalazło się dwanaście kolęd, a na drugiej dwadzieścia.
plytaZnaczącym wydarzeniem dla chóru Emmanuel w 2009 roku był współudział w nagraniu płyty z pieśniami patrotycznymi. Została ona nagrana w Filharmonii Rzeszowskiej, a w nagraniu uczestniczyły także chóry Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz soliści. Wcześniej (w listopadzie 2008 r.) chór Emmanuel brał udział w koncercie z okazji 90-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości, jaki odbył się w Filharmonii Rzeszowskiej.


Copyright © 2019 Chór Emmanuel przy parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów
e-mail: emmanuelrzeszow@gmail.com, tel.: 606-587-145, http://emmanuelrzeszow.pl

Szukaj