Występy - wstęp

Ogólna informacja o aktywności muzycznej chóru Emmanuel

Chór Emmanuel jest czterogłosowym chórem mieszanym. Założony został 26.01.1999 r. W trakcie ponad 20 lat swojej działalności wziął udział w ponad 650 różnego rodzaju wydarzeniach artystycznych o charakterze publicznym. W swej działalności koncentruje się przede wszystkim na ubogacaniu śpiewem uroczystości religijnych zarówno w macierzystej parafii, jak również w innych miejscach. Uczestniczył w 132 konkursach, przeglądach pieśni religijnej, bądź adoracjach prowadzonych w formie okolicznościowych programów słowno-muzycznych. Wykonywał oprawę muzyczną dla ponad 400 mszy św., z czego ponad 100 miało miejsce poza macierzystą parafią.
Chór Emmanuel przygotowywał również występy prowadzone w formie programów słowno - muzycznych, śpiewał na ślubach i pogrzebach. Miał również zaszczyt śpiewać (6-krotnie) podczas uroczystości o charakterze państwowym/samorządowym. Część z uroczystości, podczas których chór wykonywał oprawy muzyczne, transmitowana były przez środki masowego przekazu (radio, TV).
W 2009 roku chór Emmanuel uczestniczył w nagraniu płyty z pieśniami patriotycznymi (wspólnie z orkiestrą symfoniczną oraz trzema innymi chórami). Nagrania dokonano w Filharmonii Rzeszowskiej, a płyta wydana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wcześniej (w listopadzie 2008 r.) chór Emmanuel brał udział w koncercie
z okazji 90-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości, jaki odbył się w Filharmonii Rzeszowskiej.
Od 2007 r. chór Emmanuel przygotowuje koncerty pieśni patriotycznych, które corocznie z okazji Święta Niepodległości odbywają się w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.
W swym dorobku artystycznym chór posiada również trzy indywidualne płyty muzyczne z kolędami, które zostały nagrane: w 2004 oraz 2007 roku -„Dzieciątko się narodziło”, a w 2008 r. - „Najpiękniejsze kolędy”.
Działalność chóru dokumentowana jest w kronikach oraz na stronie internetowej. W 2014 roku, z okazji 15-lecia działalności powstała okolicznościowa publikacja dokumentująca jego aktywność.
Chór Emmanuel jest członkiem Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr oddział w Rzeszowie.

Copyright © 2023 Chór Emmanuel przy parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów
e-mail: emmanuelrzeszow@gmail.com, tel.: 606-587-145, http://emmanuelrzeszow.pl

Szukaj