Zarząd

Zestawienie zarządów

Zestawienie zarządów chóru Emmanuel w latach 1999 - 2014

styczeń 1999 – 10 września 2001

Prezes – Józefa Bryg
Skarbnik – Lucyna Matłosz

10 września 2001 – 6 stycznia 2003

Prezes: Józefa Bryg
zarząd: Renata Biedka, Marian Łukasiewicz, Edward Sondej

6 stycznia 2003 – wrzesień 2005

Prezes: Renata Biedka
Zarząd: Krystyna Kamińska, Lucyna Matłosz, Marian Łukasiewicz, Edward Sondej, Władysław Waltoś
Skarbnik: Janina Kwaśny

wrzesień 2005 - 2 października 2006

Prezes – Renata Biedka
Wiceprezesi: Lucyna Matłosz, Tadeusz Rogoziński
Członkowie zarządu: Janina Laskowska, Marian Łukasiewicz, Władysław Waltoś
Skarbnik: Janina Kwaśny

2 października 2006 – 7 września 2009

Prezes – Maria Różańska
Zastępcy: Tadeusz Rogoziński, Lucyna Matłosz
Sekretarz-Skarbnik: Janina Kwaśny
Zarząd: Maria Sawicka, Józef Drozd, Leszek Gasztych
Rada Programowa: Maria Różańska – soprany, Renata Biedka – alty, Małgorzata Micał – alty, Władysław Waltoś – tenory, Stanisław Martuszewski – basy.

7 września 2009 – 22 września 2011

Prezes – Bogusław Litwin
Wiceprezesi: Maria Rzucidło, Aleksander Nazimek
skarbnik – Aniela Mlaś

22.09.2011 – 16.01.2012

Prezes – Bogusław Litwin
Zarząd: Leszek Gasztych, Janina Laskowska, Aleksander Nazimek, Maria Rzucidło
skarbnik – Aniela Mlaś

16.01.2012 – 18.02.2014

Prezes – Włodzimierz Stec
Zarząd: Leszek Gasztych, Janina Laskowska, Aleksander Nazimek, Maria Różańska, Maria Rzucidło
skarbnik – Aniela Mlaś, od 2013 funkcje tą pełnia Maria Rzucidło.

18.02.2014 – do chwili obecnej

Prezes – Włodzimierz Stec
V-ce prezes: Maria Różańska,
Zarząd: Leszek Gasztych, Aleksander Nazimek, Maria Różańska,
skarbnik –  Maria Rzucidło


Dyrygenci chóru Emmanuel

Klemens Gudel w latach 1999 – 21.07.2001
Roman Olszowy od 21.07.2001 – do chwili obecnej
W trakcie, gdy chórem dyrygował Klemens Gudel, asystowali mu panowie Roman Olszowy oraz Edward Sondej.


Opieka nad chórem

ks. Stanisław Tomkowicz (1999 – 2003),
ks. Grzegorz Wojnar (2003 – 2009),
ks. Karol Pytraczyk (2009 – 2011),
ks. Marcin Jaracz (2011 – 2014),
ks. Grzegorz Dąbrowski (2014 - 2015),
ks. Józef Stanowski (2015 - 2019),
ks. Marek Dzik (2019- do chwili obecnej).

 

Copyright © 2024 Chór Emmanuel przy parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów
e-mail: emmanuelrzeszow@gmail.com, tel.: 606-587-145, http://emmanuelrzeszow.pl

Szukaj