Historia chóru - wstęp

Historia chóru Emmanuel

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku były okresem intensywnego rozwoju wielu form aktywności religijnej Polaków. Przejawiało się to włączeniem społeczeństwa w budowę obiektów sakralnych, jak też i aktywny udział w wielu grupach religijnych. Tak też działo się i w parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.

Choć za datę rozpoczęcie działalności chóru Emmanuel przyjęto uważać dzień 26 stycznia 1999 roku, to jednak początki jego tworzenia można dostrzec znacznie wcześniej. Jeszcze w latach siedemdziesiątych, przy nowopowstałej parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, wokół organisty skupiła się garstka zapaleńców, którzy chcieli śpiewać. Grupa ta liczyła 17 osób, a byli to: Józefa Bryg, Julia Ciepiela, Zofia Draguła, Kazimierz Dzięgiel, Ryszard Dyrda, Krystyna Kamińska, Jan Klęsk, Teresa Kozak, Alfreda Kwiatkowska, Marian Łukasiewicz, Zofia Mierzwińska, Jan Pasela, Janina Śmietanka, Franciszek Tokarski, Zofia Wierzbicka, Aleksandra Wojtyło oraz Władysław Waltoś.

Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu, jednak ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe chór nie miał możliwości działania i rozwoju. Mały, zawsze zatłoczony budynek, w którym mieścił się kościół (adaptowany budynek gospodarczy przy ulicy Jaworowej) nie stwarzał chórowi warunków do przeprowadzanie prób, jak też śpiewania podczas nabożeństw.

W sierpniu 1985 roku arcybiskup Ignacy Tokarczuk erygował na sąsiednim osiedlu parafię p.w. Świętej Rodziny. Już w maju 1986 roku powstał w niej chór, do którego dołączyli wszyscy chórzyści śpiewający przy parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Dyrygentem nowego chóru został nasz chórzysta Kazimierz Dzięgiel.

Jak zapisano w kronice chóru „Mimo to, nawet przez chwilę nie przestaliśmy myśleć o stworzeniu chóru w naszej parafii w nowym kościele. Pamiętaliśmy jednak o tym, by chór Św. Rodziny, który osiągnął dobry poziom, nie rozpadł się po naszym odejściu, na co szczególną uwagę zwracał nasz proboszcz. Należało czekać na odpowiednią chwilę.

Od chwili przejścia do nowego kościoła stale myśleliśmy o powrocie do naszej parafii i stworzeniu chóru, toteż niepokoiliśmy naszego proboszcza, by ogłosił nabór do chóru. Ksiądz proboszcz Stanisław Tomkowicz nie ukrywał, że jest to jego wielkie pragnienie, tym bardziej, że w okresie wielkanocnym w naszym kościele odbywały się koncerty”.

Podczas 20 lat działalności chór Emmanuel prowadzili Klemens Gudel oraz Roman Olszowy (jako stali dyrygenci). Ponadto podczas różnych koncertów, pod nieobecność stałego dyrygenta, chórem dyrygowali: Edward Sondej, Marzena Wiśniewska, Lidia Biały, Kamil Niemiec, ks. Marcin Jaracz. Chórem opiekowali się księża: Stanisław Tomkowicz, Grzegorz Wojnar, Karol Pytraczyk, Marcin Jaracz, Józef Stanowski. Funkcję prezesa chóru pełnili: Józefa Bryg, Renata Biedka, Maria Różańska, Bogusław Litwin oraz Włodzimierz Stec.

Obecnie chórem opiekuje się ks. Marek Dzik, a w skład zarządu chóru wchodzą: Włodzimierz Stec jako prezes oraz Leszek Gasztych, Janina Laskowska, Aleksander Nazimek, Maria Różańska oraz Maria Rzucidło. Do chóru obecnie należy 27 osób, przy czym jest to 9 osób w sopranach, 9 w altach, 4 w tenorach, 5 w basach. Spośród 55 osób, które współtworzyły chór Emmanuel do chwili obecnej dotrwało 14 osób.

W okresie ponad 20-letniej działalności chór Emmanuel aktywnie uczestniczył w ponad 650 różnego rodzaju wydarzeniach, na które złożyły się: 114 konkursy bądź przeglądy, 63 koncerty i adoracje prowadzone w formie okolicznościowych programów słowno-muzycznych, ponad 400 mszy św. w trakcie których chór wykonywał oprawy muzyczne (z czego ponad 100 miało miejsce poza macierzystą parafią). W swej działalności skoncentrował się przede wszystkim na ubogacaniu śpiewem uroczystości religijnych zarówno w macierzystej parafii, jak również w innych miejscach. Stąd też odbył 25 pielgrzymek do miejsc kultu religijnego w kraju i zagranicą, podczas których zaśpiewał w 10 koncertach oraz 42 Mszach św. Siedem z tych pielgrzymek prowadziło poza granice kraju - Włochy (2000), Litwa (2001), Ukraina (2004, 2005, 2009, 2015), Francja/Włochy (2011).

Chór Emmanuel przygotowywał również adoracje oraz procesje prowadzone w formie rozważań słowno-muzycznych. Śpiewał także na ślubach i pogrzebach oraz uroczystościach o charakterze państwowym. Chór w swym dorobku ma 3 płyty z muzyką religijną oraz współudział w nagraniu z Orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej płyty „Polskie pieśni patriotyczne” (2008).

 Nie od samego początku chór posługiwał się obecną nazwą. Początkowo funkcjonował wyłącznie jako chór parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Pomysłodawcą nazwy Emmanuel był opiekun chóru ksiądz proboszcz Stanisław Tomkowicz. Chór zaczął się nią posługiwać od stycznia 2000 roku.

Działalność chóru Emmanuel dokumentowana jest w starannie prowadzonych kronikach chóru. W okresie tych 15 lat, powstało 15 takich kronik dokumentujących jego życie i działalność.

Należy podkreślić, że dzięki życzliwości księdza proboszcza chór ma bardzo dobre warunki do prowadzenia prób, gdyż dysponuje dwoma pomieszczeniami na zapleczu kościoła. Największym problemem w działalności chóru jest szczupłość środków finansowych, co sprawia, że większość wyjazdów finansowana jest z prywatnych pieniędzy chórzystów. Jest to dużym problemem w przypadku dalszych i kilkudniowych wyjazdów.

 

 

Copyright © 2024 Chór Emmanuel przy parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów
e-mail: emmanuelrzeszow@gmail.com, tel.: 606-587-145, http://emmanuelrzeszow.pl

Szukaj