Działalność chóru Emmanuel w 2011 roku

Rok 2011 należy do bardzo aktywnych okresów działalności chóru Emmanuel. W trakcie tego roku chór śpiewał 41 razy podczas różnych uroczystości religijnych oraz świeckich. Najważniejszymi dla chóru wydarzeniami, jakie miały miejsce w 2011 roku, były dwie pielgrzymki. Szczególnie istotną była ta do La Salette, małej wioski położonej w francuskich Alpach, gdzie w 1846 roku Matka Boża objawiła się dwójce pastuszków.
Z inicjatywą zorganizowania pielgrzymki do La Salette wyszedł prezes Bogusław Litwin i on też był jej głównym organizatorem. Pielgrzymka odbyła się w dniach od 29 czerwca do 5 lipca 2011 r. Duchowymi opiekunami byli księża: Marcin Jaracz, Zbigniew Czuchra MS, Henryk Kuman MS oraz siostra Anna Kruziewicz. W pielgrzymce udział wzięli członkowie: chóru Emmanuel, chóru Kantylena oraz działającego przy parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie zespołu „Światło i życie”. Spośród członków chóru Emmanuel wzięli w niej udział: Cecylia Batóg, Lidia Biały, Julia Ciepiela, Janina Laskowska, Lucyna Matłosz, Grażyna Migut z mężem, Maria Rzucidło, Kazimiera Wolańska, Daniel Budnik z żoną Elżbietą, Józef Drozd, Bogusław Litwin z żoną Bożeną, Aleksander Nazimek, Roman Olszowy, Ryszard Paluch, Andrzej Sopel, Włodzimierz Stec, Józef Szafran.
Pielgrzymka przypadła na szczególne dni: zakończenia oktawy Bożego Ciała (30 czerwca), święta Najświętszego Serca Pana Jezusa (1 lipca) oraz święta Niepokalanego Serca Maryi (2 lipca). W ramach pielgrzymki zaplanowane było wykonanie przez chór Emmanuel dwóch koncertów (1 oraz 2 lipca), a 3 lipca koncert dał zespół Światło i życie połączony z autorską recytacją wierszy maryjnych księdza Zbigniewa Czuchry.
Podczas ponad trzydniowego pobytu w tym urokliwym miejscu, uczestniczyliśmy w codziennych ekumenicznych Mszach św. odprawianych w językach francuskim oraz polskim, podczas których śpiewem ubogacaliśmy liturgię. Wieczorami braliśmy udział w nabożeństwach oraz prowadzonych ścieżkami maryjnymi procesjach z lampionami, które kończyły się przy figurze Matki Bożej Saletyńskiej, gdzie pielgrzymi żegnali się z Maryją pieśniami w trzech językach: francuskim, polskim i niemieckim. Na pożegnanie wszyscy tworzyli łańcuch wokół figury Matki Bożej. Oprócz naszej pielgrzymki, w procesjach brali również udział pielgrzymi z innych państw.
Pierwszy koncert chóru Emmanuel odbył się 1 lipca i poświęcony był czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W koncercie wykonaliśmy pieśni: „Emmanuel”, „Veni Jesu”, „Serce Zbawiciela”, „W sakramencie utajony”, „Ave verum Corpus”, „Modlitwa kapłana”, „Stary krzyż”, „Laudate Dominum”. Na zakończenie, od międzynarodowej publiczności, otrzymaliśmy owacje na stojąco. Na bis zaśpiewaliśmy „Veni Jesu”. Po koncercie odbieraliśmy dużo głosów uznania zarówno od pielgrzymów z Polski, jak też i innych narodowości. Miło było usłyszeć, od jednego polskiego pielgrzyma słowa, że w czasie owacji poczuł się dumny, że jest Polakiem.
Drugi z koncertów poświęcony był czci Niepokalanemu Sercu Maryi i miał miejsce 2 lipca. Zaprezentowaliśmy pieśni: „Emmanuel”, „Gaude Mater Polonia”, „Bogarodzica”, „Gdy klęczę przed Tobą”, „Ave divino fior”, „W alpejskim ustroniu”, „Sancta Maria”, „Modlitwa do Bogarodzicy”, „Redemptoris Mater”, „Ślubowanie”, „Laudate Dominum”. W utworze „Ave divino fior” partię solową zaśpiewała Wanda Szobak. Koncert słuchaczom bardzo się spodobał. Dwukrotnie bisowaliśmy śpiewając „Modlitwę kapłana” oraz „Barkę” wykonaną przy akompaniamencie gitary, do śpiewu której włączyli się również inni polscy pielgrzymi. Na zakończenie, ksiądz Zbigniew Czuchra MS zaprezentował swoją maryjną poezję.

Podczas całego naszego pobytu w La Salette panowała wyśmienita pogoda, więc wolny czas wypełnialiśmy wycieczkami na pobliskie szczyty. Przechadzki tymi alpejskimi szlakami dostarczyły nam niezapomnianych wrażeń. Dla wielu wyjście na górę Gargas, o wysokości 2208 m n.p.m., było dużym wyzwaniem.
Wieczorami brylował nasz dyrygent (pan Roman Olszowy), który do wspólnej zabawy potrafił wciągnąć niemal wszystkich, nawet przebywające w La Salette siostry zakonne z Afryki.
Czterodniowy pobyt w tym urokliwym miejscu był dla wszystkich pielgrzymów okazją do przeżycia niezapomnianych chwil w łączności z Bogiem i Maryją. Mieliśmy okazję zawierzyć się w aktach Osobistego Poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz Niepokalanemu Sercu Maryi, a przepiękna okolica nastrajała do refleksji i modlitwy. Codzienne jutrznie połączone z rozważaniami, Msze święte odprawiane w kilku językach, drogi krzyżowe prowadzone alpejskimi ścieżkami oraz wieczorne ekumeniczne procesje z lampionami, to wszystko zbliżało pielgrzymów do Boga.
W drodze powrotnej na naszym pielgrzymim szlaku znalazła się Padwa. Zanim dotarliśmy do tego słynnego włoskiego miasta mieliśmy niebezpieczne zdarzenie. W trakcie jazdy autostradą (w pobliżu Verony), w naszym autokarze pękły (niemal równocześnie) obydwie opony tylniego koła. Na szczęście kierowca opanował samochód. Do Padwy dotarliśmy zastępczym autokarem, który został podnajęty od włoskiego przewoźnika przez biuro turystyczne organizujące naszą pielgrzymkę. Głównym punktem programu tego dnia, była Msza św. w bazylice Św. Antoniego w Padwie oraz koncert naszego chóru. Koncelebrowana Msza święta, z udziałem księży naszej pielgrzymki, odprawiona została w języku włoskim z elementami liturgii w języku polskim. W jej trakcie zaśpiewaliśmy: „Sancta Maria”, kanon „Alleluja”, „Veni Jesu”, „Serce Zbawiciela”, „Redemptoris Mater”. Bezpośrednio po Mszy św. zaśpiewaliśmy koncert, w trakcie którego zabrzmiały: „Emmanuel”, „Gaude Mater”, „Ave divino fior” „Modlitwa kapłana”, „Modlitwa do Bogarodzicy”, „Ave verum Corpus”, „Laudate Dominum”. W pieśni Ave divino fior partię solową zaśpiewała Wanda Szobak. Po koncercie, od kustosza bazyliki chór otrzymał pamiątkowy medal. W Padwie oprócz bazyliki Świętego Antoniego, zwiedziliśmy także słynny Uniwersytet oraz XV wieczną bazylikę Santa Giustina. Nocleg mieliśmy zaplanowany w położonym nad samym Morzem Adriatyckim Hotelu Olympia w Rosolina Mare. Wieczorem, dużą grupą osób wybraliśmy się na plażę, aby jeszcze popływać w morzu.
W trakcie tej siedmiodniowej pielgrzymki zwiedziliśmy: Wiedeń, Graz (Austria), Corps, La Salette (Francja), Padwa, Tarvisio (Włochy). Znaczna część trasy prowadziła malowniczymi alpejskimi trasami i tunelami.
Początkiem września udaliśmy się z pielgrzymką do Częstochowy i Łagiewnik. Podczas Mszy św. o godz 930, którą współkoncelebrował ks. Marcin Jaracz, zaśpiewaliśmy dla Czarnej Madonny: „Redemptoris Mater”, „Bogarodzica”, kanon śpiewany przed Ewangelią - „Alleluja”, „Emmanuel”, „Ave verum corpus”, „Laudate Dominum”. Ponadto Bogusław Litwin czytał czytania mszalne a Grażyna Belcyr zaśpiewała Modlitwę wiernych. Po zakończeniu Mszy św. modliliśmy się przed Cudownym Obrazem, a następnie przeszliśmy w procesji drogą krzyżową po Jasnogórskich Wałach. W drodze powrotnej pojechaliśmy pomodlić się do Łagiewnik.
W trakcie 2011 roku chór Emmanuel wziął udział w siedmiu konkursach bądź przeglądach pieśni religijnych. Były to:

  • „Konkurs Kolęd i Pastorałek”, który odbył się w Zabratówce 16 stycznia. Podczas konkursu zaśpiewaliśmy trzy kolędy: „Śpij Jezusie”, „Mały perkusista”, oraz „A cóż z tą dzieciną”, za wykonanie których otrzymaliśmy II nagrodę. Konkurs został w całości zarejestrowany na płycie DVD.
  • „I Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek”, który odbył się w Trzcianie 22 stycznia.
  • Koncert kolęd w wykonaniu połączonych chórów pod dyrekcją p. Andrzeja Szypuły (30 stycznia), który odbył się w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.
  • „Koncert Pasyjny z recytacjami” - Kolbuszowa 17 kwietnia.
  • XX Koncert Wielkanocny "Alleluja" - który organizowany był przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, a odbył się w kościele Św. Judy Tadeusza 8 maja
  • XIII Przegląd Pieśni Eucharystycznych, który odbył się 5 czerwca w kościele Świętej Rodziny w Rzeszowie. Tegoroczny koncert związany był z jubileuszem 25-lecia działalności chóru Sancta Familia. Chór Sancta Familia jest szczególnie bliski naszym chórzystom, gdyż przez wiele lat w nim śpiewali, zanim aktywność swą rozpoczął chór Emmanuel. W imieniu chóru Emmanuel życzenia dalszej owocnej pracy złożyli Marian Łukasiewicz oraz Władysław Waltoś. W uroczystości uczestniczyła także pani Józefa Bryg,
  • VIII Przegląd Pieśni Maryjnych - Czudec 16 października 2011 r.

Innym wartym zauważenia wydarzeniem, w którym chór Emmanuel uczestniczył, były uroczystości 72. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. W kościele św. Krzyża w Rzeszowie odbyła się uroczysta Msza św., podczas której modlono się za poległych w tamtej wojnie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp. Edward Białogłowski. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się w pochodzie pod pomnik na Placu Śreniawitów, przy którym złożyli wieńce. Nasz chór śpiewał zarówno podczas Mszy, jak również przy pomniku.

Całość uroczystości była transmitowana przez Polskie Radio Rzeszów oraz Katolickie Radio Via. Obszerną relację z uroczystości zaprezentowała również TVP Rzeszów.
Parafia św. Judy Tadeusza miała w bieżącym roku wizytację kanoniczną przeprowadzoną przez ks. bp. Józefa Górnego, która odbyła się w dniach 29 – 30 maja. W jej trakcie chór Emmanuel zapewnił oprawę muzyczną uroczystej Mszy św., a zarząd zdał relację biskupowi ze swojej działalności. Zaśpiewał również podczas bierzmowania młodzieży, które odbyło się drugiego dnia wizytacji.
Nasz chór śpiewał także podczas Mszy św. prymicyjnej księdza Wojciecha Niemca (12 czerwca).
Inną uroczystością, do udziału której zostaliśmy zaproszeni, były obchody 60 rocznicy działalności ICN Polfa Rzeszów S.A. Ich częścią była Msza św., która odprawiona została w rzeszowskim kościele farnym 12 czerwca, a chór Emmanuel przygotował oprawę muzyczną.

W czerwcu tego roku nasz chór dwukrotnie śpiewał podczas uroczystości ślubnej. W listopadzie chór zaprezentował  koncert pieśni patriotycznych oraz okolicznościowe rozważania modlitewno - poetyckie przygotowane przez Aleksandra Nazimka. W ramach koncertu chór Emmanuel zaśpiewał: „Rota”, „Wszystkie Trony Niebieskie”, „Bogarodzica”, „O Panie, któryś jest na niebie”, „Polskie kwiaty”, „Maszerują strzelcy”, „Moja Ojczyzno”, „Marsz, marsz Polonia”, „Laudate Dominum”.
Z inicjatywy prezesa Bogusława Litwina chór Emmanuel zainicjował w tym roku prowadzenie pierwszoczwartkowych adoracji. Mottem przewodnim inauguracyjnej (październikowej) adoracji było przesłanie: „Godzina z Najświętszym Sakramentem, adoracja dziękczynna Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za dar pielgrzymki do La Salette”. Mottem grudniowej adoracji było: “Adwentowe zamyślenie - adoracja Najświętszego Sakramentu”.
W 2011 roku zakończyła się dwuletnia kadencja zarządu chóru. Sprawozdanie z działalności za miniony okres przedstawił 22 września prezes Bogusław Litwin. Sprawozdanie zostało przyjęte, a chórzyści powierzyli mu kierowanie chórem przez następną kadencję. W skład zarządu weszli: Bogusław Litwin – prezes, Aleksander Nazimek i Maria Rzucidło – zastępcy prezesa oraz Janina Laskowska i Leszek Gasztych jako członkowie zarządu.
Zmiana nastąpiła także w opiece nad chórem. Do czerwca 2011 roku opiekunem chóru był ksiądz Karol Pytraczyk, a w związku z wyjazdem na studia do Austrii opuścił on parafię Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Nowym opiekunem został ks. Marcin Jaracz, który funkcję tę przejął w miesiącu wrześniu.
Smutnym wydarzeniem dla całego chóru Emmanuel była niespodziewana śmierć naszej chórzystki Lucyny Etgens, która 1 czerwca 2011 r. zmarła w wieku 49 lat. Msza św. odbyła się w kościele Św. Mikołaja w Rzeszowie, a chór uczestniczył w ostatniej drodze Lucyny śpiewając pieśni zarówno w trakcie Mszy św., jak też na cmentarzu.
Działalność chóru została udokumentowana w kronice chóru Emmanuel z 2011 r., a także na stronie internetowej. Ponadto oddzielna kronika opisuje pielgrzymkę do La Salette. Liczebność chóru w minionym okresie zmieniała się, ale ciągle oscyluje w granicach 45 do 50 osób. W chórze przeważają głosy żeńskie.
W 2011 roku chór Emmanuel odbył dwie pielgrzymki oraz 50 razy śpiewał podczas występów o różnym charakterze. Były to: konkursy i przeglądy pieśni religijnej (7), koncerty w czasie pielgrzymek (3), Msze św. w macierzystej parafii (18), poza parafią (6), adoracje i procesje (5), śpiew podczas uroczystości państwowych (1), śluby (2), pogrzeby (1), inne wydarzenia (7).

 

Copyright © 2024 Chór Emmanuel przy parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów
e-mail: emmanuelrzeszow@gmail.com, tel.: 606-587-145, http://emmanuelrzeszow.pl

Szukaj