Działalność chóru Emmanuel w 2002 roku

Rok 2002 był znaczącym dla parafii Św. Judy Tadeusza. W dniach 25 – 26 lipca miało miejsce nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. W uroczystościach licznie wzięli udział parafianie, którzy wcześniej do tego wydarzenia przygotowywali się poprzez rekolekcje. Nasz chór uczestniczył zarówno w uroczystości przywitania obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, jak również jego pożegnania. Podczas koncelebrowanej przez biskupa Kazimierza Górnego Mszy św. śpiewaliśmy utwory maryjne, aktywnie uczestnicząc w liturgii. Pierwszego dnia nasz chór adorował także Czarną Madonnę śpiewając pieśni maryjne.
Chór uczestniczył również w zakończeniu peregrynacji w Diecezji Rzeszowskiej, która odbyła się 24 sierpnia w Katedrze Rzeszowskiej. Przed Mszą św. dla Czarnej Madonny koncertowały chóry Rzeszowa, w tym również chór Emmanuel. Śpiewaliśmy również podczas uroczystej Mszy św., jaka miała miejsce na placu katedralnym. Połączone głosy chórzystów stanowiły godną oprawę uroczystej Eucharystii.

Ten rok zaznaczył się w działalności chóru Emmanuel dwoma pielgrzymkami. W pierwszą pielgrzymkę wybraliśmy się 29 czerwca do Kalwarii Pacławskiej, gdzie przed cudownym obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej śpiewaliśmy pieśni z naszego repertuaru. Tego dnia zwiedzaliśmy jeszcze Arboretum w Bolestraszycach, gdzie mieliśmy okazję podziwiać wiele rzadkich gatunków roślin.
W dniu 16 listopada nasz chór udał się z pielgrzymką do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Naszym duchowym przewodnikiem był ks. proboszcz Stanisław Tomkowicz. W Bazylice Miłosierdzia Bożego uczestniczyliśmy we Mszy św., podczas której zaśpiewaliśmy pieśni: „Alleluja”, „Adagio” oraz „Czego chcesz od nas, Panie”. Będąc w królewskim Krakowie zwiedzaliśmy Katedrę Wawelską. Wspólne pielgrzymowanie było dla nas niezapomnianym przeżyciem i wielką radością.
W 2002 roku chór uczestniczył w VI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo”, który odbył się 18 października w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Otwarcie ogólnopolskiego koncertu przypadło w udziale gospodarzom parafii – chórowi Emmanuel. Obecność naszego zespołu, pośród wielu znakomitych gości, stanowiła szczególne wyróżnienie. Do tego wyjątkowego występu chór przygotowywał się od wielu tygodni. Pod okiem dyrygenta pracowaliśmy nad nowym repertuarem. Słuchaczom festiwalu zaprezentowaliśmy utwory: „Adagio” – T. Albinioniego, „Ślubowanie”, „W pomroku świata”, „Czego chcesz od nas, Panie”, „Wen ich ein glocklein war”. Chórem dyrygował Roman Olszowy.

Ponadto w roku 2002 śpiewaliśmy podczas sześciu przeglądów prowadzonych w formie koncertów. Pierwszym z nich był VIII Przegląd Kolędowy Chórów Parafialnych w Katedrze Rzeszowskiej, który odbył się 13 stycznia. Słuchaczom zaprezentowaliśmy kolędy: „Pasterzu, pasterzu”, „Święta Panienka”, „Dzieciątko się narodziło” oraz „Noc cicha w śnie”.
Kolejny koncert, w którym uczestniczyliśmy, miał miejsce w kościele Matki Bożej z La Salette w Rzeszowie 19 stycznia. Oprócz nas wzięło w nim udział jeszcze 9 chórów. Włączając się we wspólny śpiew dla Bożej Dzieciny, przygotowaliśmy trzy utwory kolędowe” „Dzieciątko się narodziło” (podczas Mszy św.), a w koncercie „Pasterzu, pasterzu” oraz „Noc cicha w śnie”.
W okresie wiosennym śpiewaliśmy podczas czterech koncertów. Pierwszym z nich był XI Koncert Wielkanocny „Alleluja”, który odbył się 7 kwietnia w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Koncert zorganizowany został przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie. Chór Emmanuel zaśpiewał: „Wesel się ludu strapiony”, „Regina caeli” oraz „Niech radośnie biją dzwony”.
Kolejny raz śpiewaliśmy w kościele Matki Bożej Saletyńskiej 24 maja w Koncercie ku czci Matki Bożej z La Salette, który został zorganizowany w ramach obchodów setnej rocznicy sprowadzenia do Polski Zakonu Księży Misjonarzy Saletynów. Formuła koncertu miała na celu przypomnienie orędzia, jakie Maryja skierowała do pastuszków, Melanii i Maksymina, w 1846 r. w alpejskiej wiosce La Salette. Zarówno zaproszone zespoły, jak i słuchacze, rozważali sens tych wydarzeń poprzez repertuar koncertu, na który złożyły się pieśni o tematyce saletyńskiej. W koncercie maryjnym udział wzięło 11 zespołów, w tym dwie dziecięce schole. Chór Emmanuel uwielbiał Maryję pieśniami; „Matko płacząca” oraz „W pomroku świata”, z partia solową p. Józefy Bryg.
26 maja 2002 roku, w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie odbył się III Koncert Pieśni Maryjnej „Magnificat”. To kolejny z koncertów, jaki w naszej parafii się odbywał, a organizatorem ponownie był Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie. Celem koncertów „Magnificat” jest uwielbianie imienia Maryi w polskiej pieśni. Chór Emmanuel wystąpił w nim po raz pierwszy. Słuchaczom zaprezentował pieśń „W pomroku świata”.
Tradycyjnie, w kościele Świętej Rodziny w Rzeszowie corocznie organizowany jest Przegląd Pieśni Eucharystycznych. W tym roku jest to już czwarta edycja tego przeglądu, który odbył się 9 czerwca 2002 r. Nasz chór zaprezentował słuchaczom trzy utwory: „Serce Zbawiciela”, „W sakramencie utajony” oraz „Umiłowałeś nas do końca”.
W trakcie całego roku, chór Emmanuel wykonywał oprawę muzyczną podczas dziewięciu Mszy św. odprawianych w kościele Św. Judy Tadeusza oraz dwie poza parafią. Wśród uroczystości parafialnych, oprócz wymienionych wcześniej uroczystości nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, były takie, jak: Msza rezurekcyjna (31.03), uroczystości 3-maja, bierzmowanie (16.05), Msza św. odpustowa (28.10). Ponadto przygotował trzy adoracje prowadzone w formie programu poetycko muzycznego. Śpiewał także podczas uroczystości ślubnej.

Copyright © 2024 Chór Emmanuel przy parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów
e-mail: emmanuelrzeszow@gmail.com, tel.: 606-587-145, http://emmanuelrzeszow.pl

Szukaj