Działalność chóru Emmanuel w 2000 roku

Rok 2000 charakteryzował się dużą aktywnością muzyczną chóru. Już 1 stycznia chór ubogacił liturgię Mszy św. śpiewając kolędy w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Od tego też dnia, chór parafialny zaczął oficjalnie posługiwać się nazwą Emmanuel. Kolejny występ miał miejsce 2 stycznia. Na zaproszenie księdza Franciszka Kołodzieja z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, chór Emmanuel uczestniczył w niedzielnej Mszy św. śpiewając pięć kolęd: „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Za kim tęsknisz pasterzu”, Dzieciątko się narodziło”, Zaśnij dziecino”, „Gore gwiazda”. Chórem dyrygował pan Edward Sondej. Kolejne zaproszenie do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego miało miejsce już 9 stycznia. Tym razem wystąpiliśmy z programem poetycko-muzycznym. Program zaprezentowaliśmy po Mszy św. wieczornej, a następnie wzięliśmy udział w spotkaniu opłatkowym. Program poetycki rozpoczęła krótkim wstępem pani prezes Bryg. W dalszej części spotkania pani Maria Kuliberda oraz pan Stefan Miłoś recytowali okolicznościowe wiersze, a chór śpiewał kolędy.
Udział w koncertach i przeglądach pieśni religijnej chór Emmanuel rozpoczął 15 stycznia 2000 r. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w działalności chóru. Dotychczasowa aktywność sprowadzała się do oprawy muzycznej uroczystości parafialnych. Tego dnia w kościele Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie odbywał się Koncert kolędowy. Został on poprzedzony Mszą świętą, podczas której nasz chór zaśpiewał „Cieszmy się”. Koncert składał się z dwóch części - w pierwszej wystąpił Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego, a w drugiej śpiewały zaproszone chóry. Chór Emmanuel zaprezentował kolędy: „Za kim tęsknisz pasterzu”, „Dzieciątko się narodziło” oraz „Gore gwiazda”.

W dniu 16 stycznia, jak zapisano w kronice: „Radując się z narodzin Bożej Dzieciny chór zgromadził się u stóp żłóbka na adorację, aby pieśnią i wierszem oddać cześć Nowonarodzonemu Jezusowi”. Na adorację składały się recytacje Marii Kuliberdy i Stefana Miłosia oraz kolędy śpiewane przez chór. Adoracja poprzedzona została Mszą świętą.
Na zaproszenie dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, chór Emmanuel zaprezentował 26 stycznia 2000 roku okolicznościowy program poetycko-muzyczny. Po koncercie, przy herbacie, ciastkach i owocach wspólnie z pensjonariuszami DPS śpiewaliśmy kolędy, a akompaniował pan K. Gudel.
24 lutego 2000 r. miało miejsce ważne dla całej parafii wydarzenie. Tego dnia miało miejsce nawiedzenie Obrazu Miłosierdzia Bożego. Obraz został przyniesiony w uroczystej procesji przez parafian z kościoła Chrystusa Króla. W koncelebrowanej Mszy św. uczestniczyła niemal cała parafia. Oczywiście nie mogło w niej zabraknąć chóru Emmanuel, który zaśpiewał pieśni: „Umiłowałeś nas do końca”, „Serce Zbawiciela” oraz „Święta miłość Jezusowa”.
W okresie wielkopostnym chór zaśpiewał w niedzielę palmową podczas Mszy św. prezentując pieśni: „Bądź mi litościw”, „Stabat Mater”, „Skalisty brzeg Golgoty”, „Jeruzalem” i „Krzyżu Chrystusa”. W Wielki Piątek oddał publicznie cześć krzyżowi przez modlitwę, śpiew i recytację wierszy, tym samym zapoczątkował tradycję wielkopiątkowych adoracji grobu Chrystusa.
W Wielkanocny poranek, podczas Mszy świętej rezurekcyjnej zaśpiewał Panu: „Wstał Pan Chrystus”, „Alleluja Jezus żyje”, „Wesel się ludu strapiony” – w której partię solową zaśpiewał Władysław Waltoś, „Regina caeli” w której partie solową śpiewały panie Józefa Bryg, Janina Laskowska, Grażyna Migut oraz partie tenorową Władysław Waltoś.
W 2000 roku, chór Emmanuel po raz pierwszy wziął udział w Koncercie Wielkanocnym „Alleluja”. Był to IX już koncert, który tradycyjnie odbywa się w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, a organizowany jest przez Rzeszowski oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (w dniu 30.04.2000). W naszym wykonaniu zabrzmiały pieśni: „Alleluja Jezus żyje”, „Wstał Pan Chrystus”, „Wesel się ludu strapiony” „Regina caeli”.
Kolejnym koncertem, w którym chór wziął udział był organizowany w kościele p.w. Świętej Rodziny w Rzeszowie II Festiwal Pieśni Eucharystycznych. Festiwal odbył się 25 czerwca 2000 roku, a organizatorami byli: Chór „Sancta Familia”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., w trakcie której każdy z chórów zaśpiewał w innej jej części. W ramach koncertu chór Emmanuel zaprezentował: „W sakramencie utajony”, „Umiłowałeś nas do końca” oraz „O Panie mój”.
Dużym wydarzeniem dla chóru Emmanuel był udział w Diecezjalnej Uroczystości Wielkiego Jubileuszu. W przeddzień uroczystości miały miejsce intensywne próby, po których chóry wzięły udział we Mszy św. Chór Emmanuel zaśpiewał w czasie komunii dwie pieśni: na cześć bł. biskupa Pelczara oraz „W sakramencie utajony”. Główne część uroczystości miała miejsce 3 czerwca. Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył arcybiskup Józef Michalik, a słowo wstępne skierował do wiernych biskup Górny. W czasie Mszy św. 600 osobowym chórem, w którym był także chór Emmanuel, dyrygowała pani Urszula Jeczeń-Biskupska. Uroczystość transmitowana była „na żywo” przez lokalne media, zarówno katolickie, jak i świeckie.
Na zaproszenie chóru „Sancta Familia” z parafii p.w. Św, Rodziny w Rzeszowie nasz chór wziął udział w II Festiwalu Pieśni Eucharystycznych, który odbył się 25 czerwca 2000 roku. Chór zaśpiewał: „W sakramencie utajony”, „Umiłowałeś nas do końca” oraz „O Panie mój”.
Szczególnie ważnym wydarzeniem dla chóru Emmanuel była pielgrzymka do Rzymu, która miała miejsce w dniach od 21 do 30 lipca 2000 r. Poświęcono jej nawet odrębną kronikę, w której opisano zwiedzane miejsca. Organizatorem pielgrzymki, kierownikiem i pilotem była nasza prezes pani Józefa Bryg, dyrygentem Klemens Gudel,
a przewodnikiem duchowym ks. Michał Błaszkiewicz. W pielgrzymce udział wzięli: Zofia Barczak, Cecylia Batóg, Marta Chmiel, Grażyna Głowiak, Dorota Karczmarzewska, Janina Laskowska, Konrad Ludwiniak, Joanna Miśkiewicz, Agata Myśliwiec, Roman Olszowy, Jacek Pelc, Natalia Pysz, Maria Sawicka, Bernadetta Sękowska, Aleksander Sobkowiak, Zofia Szubryt. Wzięli w niej również udział członkowie chóru Soli Deo z parafii Fara.
Z pielgrzymką związane jest nietypowe zdarzenie. Nasz dyrygent, pan Klemens Gudel, przez pomyłkę zabrał nieaktualny paszport i musiał wrócić z granicy po ten właściwy. Jak zapisano w kronice „Na profesora czekaliśmy w Bratysławie i denerwowali się tym bardziej, że nie przyjechał spodziewanym pociągiem. Straciliśmy już nawet nadzieję na jego przyjazd. Kiedy zamierzaliśmy odjechać, ktoś krzyknął: jest! Euforia udzieliła się wszystkim. Przywitaliśmy dyrygenta radością i oklaskami. Byliśmy szczęśliwi, że jest z nami. Teraz mogliśmy wyruszyć w dalszą podróż.”
Pielgrzymka oprócz religijnego wymiaru, miała także część turystyczną. Na trasie naszej pielgrzymki znalazły się takie miasta jak: Bratysława, Wiedeń, Padwa, Asyż, Rzym, San Lorenzo, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Caprino, Wenecja. Wiele kilometrów przebiegało malowniczymi trasami austriackich oraz włoskich Alp.
W niedzielę 23 lipca uczestniczyliśmy we Mszy św. w bazylice Św. Antoniego w Padwie. Przepiękny kościół jest najważniejszym zabytkiem tego miasta, a zarazem jednym z największych arcydzieł architektury w skali Europy. Tutaj znajdują się m.in. relikwie św. Antoniego. W Padwie mieliśmy także okazję zwiedzić słynny uniwersytet. W Asyżu zwiedziliśmy bazylikę Matki Bożej Anielskiej, ogród różany oraz podziwialiśmy zbiory sztuki zgromadzone w pinakotece z dziełami szkoły umbryjskiej.
Punktem kulminacyjnym pielgrzymki był udział we Mszy św. na Placu Świętego Piotra (w dniu 26 lipca). Wcześniej zwiedziliśmy Bazylikę i podziwialiśmy dzieła najsłynniejszych artystów Odrodzenia. W każdą środę na Placu Św. Piotra gromadzą się tłumy wiernych na cotygodniowej ogólnej audiencji, w której my również uczestniczyliśmy. Naszym opiekunem był ojciec Hejmo, dzięki któremu znaleźliśmy się blisko papieskiego podium, co dla nas było dużym wyróżnieniem. Wszyscy radośnie przywitaliśmy Jana Pawła II. Audiencja rozpoczęła się wspólną modlitwą i Ewangelią św. Następnie była papieska katecheza. Tradycyjnie papież pozdrawiał pielgrzymów przybyłych na Plac Św. Piotra. Gdy padły słowa Jana Pawła II „Pozdrawiam chór Emmanuel
z Rzeszowa”, serca wszystkich chórzystów mocno zabiły. W kronice napisano: „dyrygent daje znak i ... rozpoczynamy śpiew. Odpowiadamy na papieskie pozdrowienie pieśnią „Anioł Pański”. Łzy wzruszenia napływają nam do oczu a melodia więźnie w gardle, lecz płynie tym szerzej tym piękniej ...”. Kulminacyjnym momentem tego dnia była prywatna audiencja u Ojca Świętego i możliwość osobistego, bezpośredniego spotkania z głową Kościoła. Wspólne zdjęcie z papieżem Polakiem pozostało pamiątką na całe życie.

Nasz dyrygent pan Klemens Gudel udzielił również wywiadu dla Radia Watykańskiego. Przedstawił krótko nasz chór, podkreślając, że obecność na Placu Św. Piotra jest dla całego chóru dużym przeżyciem. Wyraził nadzieję, że spotkanie z Janem Pawłem II, „Piotrem naszych czasów” będzie dla nas umocnieniem wiary, nadziei i miłości.
Z Rzymu udaliśmy się do Monte Cassino, gdzie zwiedzaliśmy klasztor benedyktynów, a następnie polski cmentarz wojskowy. Dalsza trasa pielgrzymki prowadziła do San Giovanni Rotondo, miejsca gdzie żył Ojciec Pio. Na zakończenie pielgrzymki mieliśmy okazję zwiedzić Wenecję - słynne miasto zakochanych.
Była to pierwsza pielgrzymka chóru Emmanuel i od razu do tak spektakularnego miejsca. W 2000 roku chór zaczął także aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju przeglądach pieśni religijnej. Śpiewał w trzech koncertach prowadzonych w formule przeglądów pieśni religijnej, 18 razy śpiewał podczas Mszy św., z czego 13 miało miejsce
w parafii, a pozostałe 5 w innych kościołach Rzeszowa Kontynuował także prowadzenie okolicznościowych adoracji prezentując programy słowno-muzyczne (dwie w swojej parafii, jedną w domu pomocy społecznej). Wśród tych uroczystości były m.in. ślub córki naszej koleżanki Lucyny Matłosz, imieniny księdza proboszcza, odpust parafialny, Msza św. w dniu Świętej Rodziny i innych. Na przestrzeni całego 2000 roku chór uczestniczył w 26 różnego typu wydarzeniach.

Copyright © 2024 Chór Emmanuel przy parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów
e-mail: emmanuelrzeszow@gmail.com, tel.: 606-587-145, http://emmanuelrzeszow.pl

Szukaj