Działalność chóru Emmanuel w 1999 roku

Informacja o zapisach do chóru została ogłoszona w czasie niedzielnej Mszy św. 24 stycznia 1999 roku. Osobami, które zajęły się przygotowaniem spotkania byli Józefa Bryg oraz Marian Łukasiewicz. Na pierwsze spotkanie organizacyjne w dniu 26 stycznia zgłosiło się aż 68 osób. Taka liczba chętnych do śpiewania w chórze była dużym zaskoczeniem dla wszystkich.
Pierwszym prezesem chóru została pani Józefa Bryg, a skarbnikiem pani Lucyna Matłosz. Dyrygentury chórem podjął się znany muzykolog prof. Klemens Gudel. Ciekawostką jest, że prof. Gudel był bliskim przyjacielem Jana Pawła II. Ich przyjaźń zrodziła się jeszcze podczas studiów profesora w Krakowie i trwała aż do śmierci papieża.
Chór na próbach spotykał się dwa razy w tygodniu, a miejscem prób była świetlica parafialna przy ul. Jaworowej. W piątki próby chóru prowadzone były przez panów Romana Olszowego oraz Edwarda Sondeja.

Pierwszy publiczny występ chóru parafialnego miał miejsce podczas rezurekcyjnej Mszy św. 4 kwietnia 1999 roku. Chór zaśpiewał wtedy trzy pieśni: „Wstał Pan Chrystus”, „Alleluja Jezus żyje” oraz „Wesel się ludu strapiony”, rozpoczynając tym samym swą aktywność muzyczną. Wielki entuzjazm chórzystów i chęć poszerzania repertuaru sprawił, że kolejny występ miał miejsce już 21 maja, podczas uroczystości bierzmowania. Koncelebrowanej Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Edward Białogłowski. W trakcie uroczystości chór zaśpiewał trzy pieśni: „Bogurodzica” „W sakramencie utajony” oraz „Ecce Sacerdos Magnus”. Już dwa dni później chór uczestniczył w prymicyjnej Mszy świętej, kiedy to swoją pierwszą w życiu Mszę św. odprawił ksiądz Tomasz Bać.
Miłym akcentem kończącym przedwakacyjny sezon było wspólne ognisko, które miało miejsce na działce pani prezes Bryg. Tego typu spotkania przyczyniają się do lepszego poznania i integracji grupy. Ładna pogoda oraz miła atmosfera sprawiły, że wszyscy dobrze się bawili i poczuli się „wspólną rodziną”.

W miesiącach letnich chór śpiewał również podczas dwóch uroczystości ślubnych. Pierwsza z nich miała miejsce w lipcu, a związek małżeński zawierał syn Romana Olszowego, ówczesnego chórzysty, a późniejszego dyrygenta. Uroczystość odbyła się w kościele ojców Bernardynów w Rzeszowie. Zabrzmiały wtedy pieśni: „Błogosław Boże młodej parze”, Życie przemija”, „W sakramencie utajony”, „O Ty coś świata”. Drugi ze ślubów miał miejsce w kościele p.w. Św. Judy Tadeusza, a związek małżeński zawierała córka naszego chórzysty, pana Ryszarda Dyrdy.
Rolą chóru parafialnego jest przede wszystkim ubogacanie liturgii Mszy świętej oraz innych uroczystości, jakie odbywają się w macierzystej parafii. Nie mogło więc zabraknąć go na takich wydarzeniach, jak: obchody 35-tej rocznicy święceń kapłańskich księdza prałata Stanisława Tomkowicza, parafialnego odpustu oraz Świąt Bożego Narodzenia. Podczas Mszy św. odpustowej chór wykonał skomponowaną przez Jana Wywrockiego pieśń: „Hymn do św. Judy Tadeusza”. Na dzień upamiętniający pierwszego męczennika Szczepana chór przygotował kolędy: „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Za kim tęsknisz pasterzu”, „Dzieciątko się narodziło”, „Cieszmy się”, „Zaśnij dziecino”, „Gore gwiazda”. Warto zwrócić uwagę na fakt, że kolęda „Za kim tęsknisz pasterzu” została muzycznie opracowana przez dyrygenta chóru, pana Klemensa Gudela, a zaczerpnięta została ona z tradycji regionu lwowskiego.
Entuzjam sprawił, że już w pierwszym roku działalności chór zaprezentował się publicznie podczas sześciu Mszy świętych oraz dwóch uroczystości ślubnych, wykonując 18 pieśni z własnego repertuaru.

 

Copyright © 2024 Chór Emmanuel przy parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów
e-mail: emmanuelrzeszow@gmail.com, tel.: 606-587-145, http://emmanuelrzeszow.pl

Szukaj