Działalność chóru Emmanuel w 2009 roku

Rok 2009 rozpoczęła pielgrzymka do Lwowa, która odbyła się w dniach od 10 do 11 stycznia. Pomimo dużych mrozów chór wziął w niej udział w licznym składzie. Dla uzupełnienia składu do liczby miejsc w autokarze zaproponowano możliwość wyjazd chórzystom z Kantyleny. Kiedy nasz zaprzyjaźniony chór „Sancta Familia” z kościoła Świętej Rodziny w Rzeszowie dowiedział się o naszym wyjeździe do Lwowa postanowili także pojechać. W ten sposób pielgrzymka pojechała dwoma autokarami. We Lwowie zakwaterowaliśmy się w hotelu przy ul. Konowalca. Dla wielu z nas był to już trzeci w nim pobyt. Wieczór spędziliśmy w operze na koncercie noworocznym. Znakomici artyści ukraińscy śpiewali kolędy i piosenki estradowe. Drugi dzień naszego pobytu we Lwowie (niedziela) rozpoczęliśmy od Mszy świętej, którą koncelebrował ks. bp Leon Mały, pełniący funkcję proboszcza tamtejszej parafii. Kościół był pełny ludzi. Na Msze św. przybyli lwowscy parafianie i pielgrzymi z Polski. Chóry Emmanuel oraz Sancta Familia zaśpiewały kolędy ze swego repertuaru. W tym samym dniu o godz. 13 kolędowaliśmy podczas Mszy św. w katedrze. Z chóru zaśpiewaliśmy: „Dzisiaj w Betlejem”, „Już pasterze”, „Adeste fideles”, „Święta Panienka”, „Tryumfy”. Po zakończeniu Mszy na stopniach ołtarza w nawie głównej katedry zaprezentowaliśmy koncert kolęd. W czasie koncertu zabrzmiały: „Emmanuel”, „Cicha noc”, Pasterzu, pasterzu”, Śpij Jezusie”, Miasto betlejemskie”, Mały perkusista”. Po południu zwiedzaliśmy miasto. Odwiedziliśmy kilka kościołów i cerkwi greko-katolickich.

W dniu 18 stycznia 2009 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie chór Emmanuel świętował uroczystość 10-lecia działalności. Swoją obecnością zaszczycili nas ks. biskup Edward Białogłowski oraz ks. prałat Stanisław Tomkowicz. Sala widowiskowa WDK wypełniona była po brzegi, łącznie z balkonem. Koncert prowadził pan Paweł Bukała – redaktor Radia Via, a pomagała mu pani Maria Różańska – prezes chóru. Koncert rozpoczęła Rzeszowska Orkiestra Kameralna, którą dyrygował Antoni Walawender (nasz parafianin). W wykonaniu orkiestry zabrzmiały utwory z epoki baroku, operetki i muzyki popularnej. Koncert zaproszonych chórów rozpoczął chór męski „Collegium Musicum” z WDK, którym w zastępstwie za Andrzeja Szypułę dyrygował Roman Olszowy. Chór zaprezentował kolędy: „Judzka kraina” oraz „Bóg zawitał”. Kolejno występowały chóry: „Benedictus” z parafii Św. Trójcy w Czudcu pod dyrekcją Szymona Steca (zaśpiewali „Dziecino mała” i „Zaśnij już”), chór „Kantylena” pod dyrekcją Romana Olszowego („Cicha noc” i „Mizerna cicha”), chór „Sancta Familia” pod dyrekcją Ludwika Sowińskiego („Gdy śliczna Panna” i „Nad Betlejem”), „Zespół Młodzieżowy przy Gminnym Centrum Kultury w Trzcianie z kolędami: „Wszystko się raduje”, „Już pasterze”, „Oj Maluśki, Maluśki” i „Cicha noc”.

Chór Emmanuel zaprezentował się pieśnią „Emmanuel”, a jego historię przedstawiła prezes Maria Różańska. W dalszej części koncertu zaśpiewaliśmy „Pasterzu, pasterzu” z partią solową Edwarda Sondeja (byłego chórzysty), „Śpij Jezusie”, „Mały perkusista”. W dalszej części koncertu zaśpiewał kameralny chórek Emmanuela, w którego wykonaniu zabrzmiały: „Białe Boże Narodzenie”, „Kołysanka” oraz „Pada śnieg”. Koncert zakończyły pieśni „Modlitwa kapłana” i „Alleluja” Haendla.

W części oficjalnej pani Barbara Matwij, prezes chóru „Sancta Familia” na ręce dyrygenta Romana Olszowego i pani prezes Marii Różańskiej wręczyła list gratulacyjny oraz kwiaty. Podkreśliła, że praca chóru Emmanuel wpisała się w pejzaż życia muzycznego miasta. W imieniu prezesa PZChiO pana Grzegorza Oliwy pani Maria Tronina (sekretarz) wręczyła prezes chóru Emmanuel Marii Różańskiej podziękowanie i gratulacje, życząc artystycznych sukcesów. Statuetka oraz dyplom dla chóru były dodatkowym wyróżnieniem za pracę społeczną w amatorskim ruchu muzycznym.
W dalszej części uroczystości pani sekretarz Maria Tronina wręczyła chórzystom odznaki PZChiO. Otrzymali je:
Brązowe: Renata Dudek-Wróbel, Irena Sobolewska, Aniela Mlaś. Srebrne: Marta Chmiel, Zofia Szubryt, Maria Sawicka, Zofia Barczak, Julia Ciepiela, Janina Laskowska, Lucyna Matłosz, Grażyna Migut, Aleksander Sobkowiak, Cecylia Batóg, Janina Kwaśny, Jacek Pelc, Leszek Gasztych.
Złote: Józefa Bryg, Marian Łukasiewicz, Roman Olszowy, Maria Różańska.
Ksiądz biskup Edward Białogłowski złożył chórzystom Emmanuela gratulacje, podkreślając osiągnięcia chóru w parafii, w kraju i zagranicą. W swoim wystąpieniu nawiązał do sprawozdania p. Prezes, wyrażając swoje pragnienia, aby nauka śpiewu powróciła do szkół, a tym samym, aby młodzież była więcej zaangażowana i miała chęci do pracy w chórach, również parafialnych. Na zakończenie uroczystości prowadzący konferansjerkę wymienił firmy sponsorujące uroczystość jubileuszu chóru Emmanuel. W kuluarach, przy szampanie spotkali się chórzyści i sympatycy naszego chóru.
Z kolejną pielgrzymkę wyruszyliśmy do Lichenia. Wzięliśmy udział w III Międzynarodowym Zlocie Chórów i Orkiestr „Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności”. Zlot objął patronatem Przezydent RP Jan Lech Kaczyński. Chór Emmanuel został po raz drugi zaproszony do udziału w tym wydarzeniu artystycznym. W tym roku na zlocie spotkały się 34 chóry oraz 35 orkiestr z całej Polski.
O godz. 12 odprawiona została Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. O godz. 16 miała miejsce próba generalna przed koncertem. Silny wiatr i ulewa przerwały próbę, ale już na początku koncertu zaświeciło słońce. Koncert odbył się na schodach Bazyliki Licheńskiej. Chóry wystąpiły pod dyrekcją Romana Grucza. Śpiewaliśmy (na przemian z orkiestrami strażackimi i policyjnymi) pieśni patriotyczne, maryjne i okolicznościowe.
Kolejny dzień pobytu (Niedziela Wniebowzięcia) rozpoczęliśmy poranną Mszą świętą w bazylice, która odprawiona została w intencji chórzystów, ich rodzin, pielgrzymów, naszych księży i parafian. Koncelebrowało ją 30 księży, a oprawę liturgiczną (czytania, psalmy i modlitwę wiernych) przygotowali chórzyści i nasi pielgrzymi z parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie oraz MBPN i Świętego Floriana w Załężu. Nasz chór zaśpiewał: „Pieśnią wesela witamy”, „Redemptoris Mater”, „Cześć bądź Bożemu Sercu”, „Pan jest mocą” „Laudate Dominum”.
Wieczorem, drugi raz podczas naszego pobytu w Licheniu, wzięliśmy udział w Apelu Jasnogórskim. Tym razem mieliśmy możliwość przed cudownym obrazem Matki Bożej Bolesnej prowadzić różaniec, który moderowali: Julia Ciepiela, Bożena i Bogusław Litwinowie, Maria Różańska. Tego dnia przeszliśmy Drogą Krzyżową po tamtejszej Golgocie, którą prowadził i rozważania moderował Bogusław Litwin.
Na zakończenie zaśpiewaliśmy pieśni „Stary Krzyż” oraz „Golgoto, Golgoto”.
W trakcie pielgrzymki mieliśmy okazję zwiedzić Gniezno, a na Polach Lednickich odnowić przyrzeczenie Chrztu św. Wszyscy przeszliśmy przez bramę – rybę, tym samym wyzbywając się ciężaru, jaki przywieźliśmy w naszych sercach. W drodze powrotnej pojechaliśmy do sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
W całym 2009 roku, chór Emmanuel koncertował dziewięciokrotnie podczas przeglądów bądź konkursów pieśni religijnej. Pierwszym z tej grupy występem był XVI Przegląd Kolęd i Pastorałek Rzeszowskich Chórów Parafialnych, który odbył się w Katedrze Rzeszowskiej 17 stycznia.
W kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie odbył się w dniu 1 lutego I Koncert Kolęd i Pastorałek. Organizatorami koncertu byli: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne i parafia Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Wzięło w nim udział 9 chórów z Rzeszowa i okolic. Jak napisał A. Szypuła w swej relacji „Atmosfera koncertu była niezwykle ciepła i serdeczna. Zgodnie stwierdzono, że ten wspaniały Koncert kolęd należy kontynuować, bo piękne kolędy i pastorałki, łączące elementy religijne z życiem codziennym człowieka są unikatowym fenomenem na tle kultury Europy i świata”.
Kolejne koncerty naszego chóru, to: Podkarpacki Przegląd Chórów - Pieśni Pasyjne w Radymnie (28 marca), XVIII Koncert Wielkanocny „Alleluja” (19 kwietnia  kościół Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie), XI Koncert Eucharystyczny (7 czerwca – kościół Św. Rodziny w Rzeszowie).
W 2009 roku chór Emmanuel kontynuował organizację koncertu pieśni patriotycznych w dniu Święta Niepodległości 11 listopada.
W dniu 28 lutego chór Emmanuel wziął udział w nagraniu pieśni patriotycznych, które były wykonane w Filharmonii Rzeszowskiej podczas uroczystego koncertu z okazji Święta Niepodległości w dniu 10 listopada 2008 roku. Z Orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej wystąpiły chóry: „Colegium Musicum”, „Emmanuel”, Chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, chór „Kantata” oraz „Sancta Familia”.
Rok 2009 chór Emmanuel zakończył udziałem w II Przeglądzie Chórów „Chwalmy Boże Dziecię”, który odbył się 27 grudnia w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Frysztaku.

We wrześniu tego roku zakończyła się kadencja zarządu. 7 września odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie chórzystów po przerwie wakacyjnej, które poprzedziła Msza św. o godz. 18. Następnie w salce prób odbyło się zebranie. Podczas spotkania pani prezes Maria Różańska poinformowała wszystkich, że z powodów rodzinnych nie może dalej pełnić tej funkcji. Na nowego prezesa zaproponowała Bogusława Litwina.
Ostateczny skład zarządu chóru to: prezes Bogusław Litwin, wiceprezesi: Maria Rzucidło oraz Aleksander Nazimek. Skarbnikiem została Aniela Mlaś. Opiekę nad chórem przejął ks. Karol Pytraczyk, który zastąpił na tej funkcji ks. Grzegorza Wojnara (odszedł do innej parafii).

 

 

Copyright © 2024 Chór Emmanuel przy parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów
e-mail: emmanuelrzeszow@gmail.com, tel.: 606-587-145, http://emmanuelrzeszow.pl

Szukaj