Działalność chóru Emmanuel w 2007 roku

Chór Emmanuel w niepełnym składzie, ale wzmocniony przez chórzystów chóru „Sancta Familia” z parafii Świętej Rodziny w Rzeszowie pielgrzymował do łaskami słynącej Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, aby wziąć udział w II Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr. Nasz chór reprezentowali: Cecylia Batóg, Julia Ciepiela, Renata Dudek, Stanisława Dziura, Barbara Kudła, Stefan Miłoś, Aleksander Nazimek, Jacek Pelc, Henryk Prucnal, Tadeusz Rogoziński, Maria Różańska, Aleksander Sobkowiak, Józef Szafran, Zofia Szubryt, Genowefa Urban, Władysław Waltoś, Czesław Worosz.
W drodze do sanktuarium matki Boskiej Licheńskiej odwiedziliśmy znane sanktuaria: Opactwo Cystersów w Podklasztorzu – Sulejowie, sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego. W Kaliszu wzięliśmy udział w Mszy św. oraz nabożeństwu majowym, podczas których śpiewaliśmy pieśni ze swojego repertuaru. W tym samym dniu sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej rozbrzmiewało śpiewem połączonych chórów. Uroczysta Msza św. odprawiona została 19 maja o godz. 12, a o godz. 17 miał miejsce koncert na schodach bazyliki Matki Boskiej Licheńskiej.
W zlocie udział wzięło 48 chórów oraz 33 orkiestry z całej Polski. W czasie Mszy św. zabrzmiały pieśni: „Panis angelicus”, „Tu Es Petrus”, „Bogurodzica”, „Wszystkie trony niebieskie”. Na schodach bazyliki połączone chóry zaśpiewały koncert z okazji 87 urodzin sługi bożego Jana Pawła II oraz w intencji Jego szybkiej beatyfikacji. Połączone chóry i orkiestry wykonały pieśni: „Gaude Mater Polonia”, „Ace verum Corpus”, „Marsz strażacki”, Mazurek 3 Maja”, „Marsz dla strażaków”, „Boże coś Polskę”, „Barka”.
W dniu 13 maja w kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej i Świętego Ojca Pio w Terliczce obchodzono 90-tą rocznicę objawień fatimskich. połączone z 50-tą rocznicą kapłaństwa ks. biskupa Diecezji Harkowsko-Zaporowskiej – Stanisława Padewskiego. Uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup Paderewski. Wzięło w nij udział 22 księży z Diecezji Rzeszowskiej i prowincji Ojców Kapucynów. Nasz chór uczcił jubilata pieśnią „Kapłanów Królowo”, a podczas Mszy św. zaśpiewaliśmy: „Redemptoris Mater”, „Alleluja”, „Z wieży kościelnej hal”, „Laudate Dominum”.
Pierwsza sobota miesiąca, to dzień nabożeństwa fatimskiego. W sobotę 7 lipca chór Emmanuel pojechał z pielgrzymką do Miejsca Piastowego, aby wziąć udział w nabożeństwie, które w tym roku połączone było z jubileuszem 25-lecia kapłaństwa o. generała Kazimierza Radzika i Braci Michalitów – kapłanów z Włoch, Ameryki i Argentyny. Na zaproszenie dyrektora sanktuarium, chór zaśpiewał podczas liturgii Mszy świętej: „Anioł Pański”, „Umiłowałeś nas do końca”, „Alleluja chwalcie Pana”, „Emmanuel”. Jubileusz o. Michalitów uczciliśmy pieśnią „Kapłanów Królowo”. Po wspólnym różańcu uroczystą procesję światła z figurą Matki Bożej Fatimskiej rozpoczęła pieśń „Z dalekiej Fatimy”. Uroczystość zakończyliśmy pieśniami „Redemptoris Mater” oraz „Ślubowanie”.
W dniach 28 – 29 lipca chór Emmanuel pojechał z pielgrzymką do Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Po raz drugi było naszemu chórowi dane śpiewać podczas Mszy świętej radiowej. W drodze do Warszawy (28 lipca) odwiedziliśmy także sanktuarium w Starej Błotnicy k. Radomia, gdzie pokłoniliśmy się Matce Bożej Pocieszenia. Tego dnia odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie-Siekierkach. Duże wrażenie zrobiło na nas Muzeum Powstania Warszawskiego.
W związku ze zbliżającą się rocznicą powstania warszawskiego odprawiona została Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Jan Ulma – duszpasterz harcerzy, a wśród księży koncelebrantów był także ks. Grzegorz Wojnar. Zaśpiewaliśmy pieśni: „Ojcze z niebios”, „Alleluja” z wersetem, „Cześć bądź Bożemu Sercu”, „Boże coś Polskę” (razem z wiernymi). Po Mszy św. daliśmy koncert, podczas którego zaśpiewaliśmy: „Bogurodzica”, „Modlitwa do Bogarodzicy”, „Anioł Pański”, „Emmanuel”, „Ave divino fior”, „Alleluja chwalcie Pana”, „O Panie, któryś jest na niebie”.
W tym dniu odwiedziliśmy również kościół pod wezwaniem Świętego Judy Tadeusza w Warszawie, gdzie zaśpiewaliśmy podczas Mszy św. o godz. 13. Po Mszy św. parafianie mieli okazję wysłuchać naszego koncertu, którego program był zbieżny do tego z bazyliki.
W 2007 roku chór Emmanuel uczestniczył również w wydarzeniach o charakterze konkursu, koncertu bądź przeglądu pieśni chóralnej. Były to:

  •  Przegląd Kolęd w wykonaniu Chórów Rzeszowskich Parafii, który odbył się w Katedrze Rzeszowskiej (20 stycznia);
  • XVII Koncert Kolęd, który odbył się w kościele Matki Bożej Saletyńskiej 27 stycznia;
  • XVI Koncert Wielkanocny „Alleluja” w kościele Św. Juda Tadeusz w Rzeszowie (15 kwietnia)
  • Koncert w rocznicę śmierci Kazimierza Dziegiela, który odbył się w kościele na Staromieściu 27 maja
  • IX Przegląd Pieśni Eucharystycznych w kościele Świętej Rodziny (3 czerwca).

Ważnym wydarzeniem dla chóru Emmanuel był udział w XI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo”. Festiwal odbył się w dniach 19 i 20 października w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Wystąpiło w nim 18 chórów z całej Polski. Udział w festiwalu okazał się być sukcesem dla chóru Emmanuel, gdyż zajął w nim II miejsce w kategorii chórów parafialnych. Nowością w tym roku było przygotowanie tekstu z Księgi Psalmów, by podkreślić w ten sposób obchodzony w naszej diecezji „Rok Biblijny”. Organizatorem był Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie.

W 70-tą rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego chór Emmanuel wziął udział w uroczystościach patriotycznych. Pierwsza z nich odbyła się w kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie (ul. 3 Maja), a rozpoczęły ją pieśni w naszym wykonaniu: „O Panie, któryś jest na niebie”, „My Pierwsza Brygada”, „Rota”. W trakcie Mszy św. chór Emmanuel zaśpiewał: „Emmanuel”, „Umiłowałeś nas do końca”, „Redemptoris Mater”.
W 68 rocznicę napaści armii sowieckiej na Polskę chór Emmanuel wziął udział w uroczystościach upamiętniających tamte wydarzenia. Uroczysta Msza św. została odprawiona w kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie, a następnie miało miejsce modlitewne przejście ze zniczami pod pomnik na Plac Śreniawitów.
Chór Emmanuel, na przestrzeni tego roku, 13 razy śpiewał w macierzystej parafii oraz 7 w okolicznych parafiach. Ważnym dla naszej parafii wydarzeniem było nałożenie koron Matce Bożej Fatimskiej. Koronę przywiózł z Fatimy ks. Proboszcz wraz z pielgrzymami. 13 października parafianie zgromadzili się, aby w 90 rocznicę objawień fatimskich, 15-tą rocznicę utworzenia Diecezji Rzeszowskiej oraz w 17 rocznicę poświęcenia nowego kościoła Św. Judy Tadeusza. Aktu koronacji dokonał ks. bp Kazimierz Górny. W świątyni zgromadziło się ponad 3 tysiące wiernych, a 40 kapłanów koncelebrowało Mszę św. transmitowaną przez Radio Via. W uroczystości udział wzięły orkiestra parafialna i nasz chór, który zaśpiewał” „Alleluja fatimskie” wraz z wersetem, „W sakramencie utajony”, „Ślubowanie fatimskie”, „Laudate Dominum”.
Chór przygotował także adoracje: żłóbka (31 stycznia) oraz grobu (6 kwietnia). Śpiewał także podczas 7 Mszy św. ślubnych oraz 1 Mszy św. pogrzebowej.
W studiu Radio Via chór Emmanuel nagrał płytę z kolędami. Okazało się, że nie było to zadanie łatwe. Nagranie przedłużyło się do kilku godzin i wszyscy byli zmęczeni. Niemniej jednak udało się, a efektem są płyty, które błyskawiczne rozeszły się wśród znajomych.

Copyright © 2024 Chór Emmanuel przy parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów
e-mail: emmanuelrzeszow@gmail.com, tel.: 606-587-145, http://emmanuelrzeszow.pl

Szukaj